10 Kasım’da Atatürk’ü Anmak

10 Kasım’da Atatürk’ü Anmak

Atanın ölümünün 80. Anma Yıl dönümünde  onun Devlet adamlığını ve kişiliğini kısaca görelim.

Mustafa Kemal Atatürk Tarih içinde önemli bir şahsiyettir. Kaybolmuş bir imparatorluğun öz cevherinde Milli şuuru uyandırarak yepyeni bir devlet kurmuş ve yepyeni hüviyette millet meydana gelmiştir.

Askerliği, Devlet adamlığı, İnkılapçılığı yanında eşsiz bir fikir adamıdır. Öyle bir fikir adamıdır ki, Türk devletinin kuruluşunda, Kültürel ve Sosyal konulardaki koyduğu ilkeler toplumumuza ve mazlum ülkelere, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde yanan bir meş’ale olmuştur.

Ölümü bile 20. Asır içinde fikirleriyle yaşayan canlı bir abide, ışık veren güneştir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin yetiştirdiği büyük bir Türktür.

O ki, Milli Mücadelede, Milli birliği temin eden önemli bir liderdir. Savaş meydanlarında Efsaneleşmiş bir Kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, Milletin Ahvalini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır.

Tarihte tanınmış şahsiyetlerle mukayesesi yapıldığı zaman onun bariz üstünlükleri akıllara hayret verir. O hem fikir, hem hareket adamıdır.

Atatürk hem yeni Türkiyeyi tasarlayan beyin, hem onu yoğurup meydana getiren bilek olmuştur. Bu ülkenin kurucusu da yenileyicisi de odur.

Geleceğin Atatürkçüleri aynı yolda yürüyecekler Atatürk’ün Türk Milletinin özlediği hedeflere aşama aşama kavuşacaklardır.

Bütün hayatı mücadele içinde geçen Atatürk’ün sağlık durumu 1937 yılının sonlarına doğru bozuldu. Başarılı olması ve çok çalışması onu yormuş yıpratmıştı.

Nitekim hastalandı. Hastalığı günden güne artıyordu. Fakat Atatürk bunu önemsemedi. 29 Ekimde Türk ordusuna bir mesaj gönderdi.

Her zaman kıvanç duyduğu ordusuna bu mesajda veda ediyordu. Atatürk 9 Kasım gecesini koma içerisinde geçirdi. Erimiş, çökmüş, sönmeye yüz tutmuştu.

Ertesi sabah 10 Kasım günü saat 09:05 geçe hayata gözlerini yumdu. Bu haber bütün yurtta gözyaşları içinde karşılandı.

16 Kasım Bayrağa sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayında Katafalk üzerinde halkın ziyaretine sunuldu. Daha sonra 20 Kasım’da Yavuz Zırhlısıyla İzmit’e oradan özel bir trenle Ankara’ya gönderildi.

ATAMIZI 80. YIL DÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANIYORUZ.

Kaynak: İ.A

Son Yazılar
Bir cevap bırakın