Barbar Modern Medeni İbrahim Kalın

Barbar Modern Medeni İbrahim Kalın

Barbar Modern Medeni, parçalı yaklaşımların insan ile varlık arasında tutarlı bir ilişki kurulmasına imkan vermeyeceğini söylemektedir.

Yazar İbrahim Kalın‘a göre evrenin yapısından yaşadığımız mahalleye, bilim ve teknolojiden giymiş olduğumuz kıyafete, siyasi düzenden çocukluğa, hukuktan sanata her alanda bütüncül ve tutarlı bir tasavvura sahip olmak akıl ve erdeme dayalı bir medeniyetin vazgeçilmez şartı olarak görülmektedir.

Bu nedenle büyük varlık dairesinin farklı mertebeleri arasında doğru ve otantik ilişkiler kurmak ve adalet kelimesinin etimolojisinin hatırlattığı gibi her şeyi yerli yerine koymak gereklidir.

Kitap adeta barış için başımızı göğe çevirmek ve büyük resmi görmeyi yeniden öğrenmek zorunda olduğumuzu hatırlatmaktadır.

Barbar Modern Medeni Kitap Tanıtım Metni

İbrahim Kalın, dinamik bir yapı olan “medeniyet” kavramının asırlar boyunca geçirdiği değişimleri ve Batı düşüncesindeki aslî manasından zamanla uzaklaştırılarak sömürgeciliğin öncü kuvveti olarak kullanılmasını, Batı’da 19. yüzyılın sonundan itibaren görülen “insanat bahçeleri” rezaletlerine kadar ayrıntıları ve örnekleri ile beraber anlatıyor; medeniyet, barbarlık ve modernite arasında asırlar boyunca kurulan bağlantıları naklederken barbarlığın “modernleşme” ve “ilerleme” adına aldığı yeni şekillerini inceliyor, sonra “medeniyet” kavramının tekrar inşasının artık bir zaruret hâline geldiği gerçeğini gözler önüne sererek “Batı’nın medeniyet adına söyleyecek sözünün tükendiğini, İslâm dünyasının ise söyleyeceği sözü aradığını” ifade ediyor.

Kitabın önemli özelliklerinden biri, devlette üstlendiği ağır görevlere rağmen ilmî çalışmalarına fasıla vermeden devam eden İbrahim Kalın’ın eserinde bu zorluğun üstesinden gelmesi ve önemli fakat oldukça ağır bahisleri herkesin rahatça anlayabileceği bir Türkçe ile ifadeye muvaffak olmasıdır.

– Murat Bardakçı

Medeni olmayı ve günümüz medeniyetini evrensel olduğu kadar milli (Türk, Osmanlı,İslam)-tarihi bir çerçeve içinde, doğu-batı kaynaklarına dayanarak, felsefi bir görüş ile inceleyen bu kitap, modernitenin iyi ve kötü her yönünü irdelemiştir. Varlığın değerini vurgulayan bu değerli çalışmayı herkesin okumasını ısrarla tavsiye ederim.

– Kemal H. Karpat

Son Yazılar
Bir cevap bırakın