Peyami Safa Yalnızız Kitap İncelemesi

Peyami Safa Yalnızız Kitap İncelemesi

Peyami Safa‘nın en çok beğenilen romanlarından biri olan Yalnızız, aşk ve psikolojik roman türünde olan bir eserdir. Eser ilk defa 1951 yılında yayımlanmıştır.

Türk edebiyatının usta romancılarından Peyami Safa’nın en olgunlaşmış eserlerinden biri olan Yalnızız, kitabı romanda yaratılan Samim ve Besim karakterleri ile Samim’in ütopyası olan Simerenya ile de dikkat çekmiştir.

Roman tekniği açısından mükemmele yakın ruh tahlili açısından ise edebiyatımızdaki en başarılı romanlardan biri sayılmaktadır.

Kitabın Ana Fikri

İnsanlığın bunalımları materyalist bir yaklaşım ile çözülmemektedir. Mal, mülk, para ve çeşitli imkanları sağlayarak insanların mutlu olmalarını sağlamanız imkansızdır.

İnsanların huzur, sükun ve mutluluklarını sağlamadan huzura kavuşturmak imkansızdır. İnsan kendi ruhunu keşfedip çözümlerse yaşamına bir anlam bulabilir ve hayattan zevk alabilir.

Kitaba Bakış Açısı ve Anlatıcı

Romanda anlatım birinci ve üçüncü kişi ağzından yapılmaktadır. Romanın genelinde üçüncü kişi hakimdir ama bazı yerlerde birinci anlatıcı ön plana geçmiştir.

Yalnızız romanında çoğunlukla üçüncü şahıs anlatıcı hakim olmasına rağmen yazar hiçbir şekilde romana müdahale etmemiştir.

Yazarın üçüncü şahıs anlatıcıyı kullanırken karakterlere olan mesafeli yaklaşımı okuyucunun anlatıcının etkisinden sıyrılarak olayların tanığı olmasını sağlamaktadır. Bu durumu romandan aldığımız örneklerle görmeniz mümkündür.

Kapının önüne gelince, sinirli bir el hareketiyle kulpu çevirdi ve şaşırdı.

Kapı kilitliydi ve anahtar üzerinde değildi. Nerede anahtar? Kilitlemişler kapıyı ve anahtarı almışlar. hemen portmantonun kenarına baktı. Bazen oraya asarlar. İyice baktı, yok.

Ferhad’ın pardösüsünün bütün ceplerine baktı, bulamadı. Felaket. Eğer ağabeyi anahtarı saklamışsa dışarı çıkmak mümkün değildi. Kıramaz ya kilidi.

Yazar üçüncü şahıs anlatıcının eser üzerindeki tasarrufunu azaltmak adına çağdaş anlatım tekniklerinden yararlanmış, sözcü konumunda olan birinci şahıs anlatıcıya ise şahsiyet kazandırarak, onunla kendisi arasındaki bağı en aza indirmiştir.

Yalnızız Kitap Tanıtım Metni

Peyami Safa’nın son romanı Yalnızız, engin ruh tahlilleri ve kendi türünde açtığı çığırla onu yalnızca Türk edebiyatının değil, Dünya edebiyatının zirvelerine taşımış şaheseridir.

Peyami Safa’nın diğer bütün romanlarında olduğu gibi Yalnızız romanında da doğu-batı, madde-mânâ, ruh-beden, idealizm-materyalizm gibi ikilemler üzerinde durularak, aynı evde yaşadıkları hâlde birbirlerinden oldukça farklı mizaç, düşünce ve insan ilişkilerine sahip aile fertleri üzerinden ruhunu arayan bir toplum resmedilir.

Bireysel ve toplumsal kimliklerimiz arasında, bilhassa Batılılaşma hareketlerinden sonra ortaya çıkan uyumsuzluğun yarattığı sıkıntılar, kalabalıklar içinde milyonlarca “yalnız”ın peyda olmasına sebep olmuştur.

Yalnızız; sıra dışı kurgusu ve bir üst kurmaca metin olarak romanda kendine yer bulan ütopya ülkesi Simeranya ile yarım asırdır Türk edebiyatının en çok okunan ve sevilen romanlarının başında geliyor.

Son Yazılar
Bir cevap bırakın