Zeytindağı- Falih Rıfkı Atay

Zeytindağı- Falih Rıfkı Atay

Atatürk’ün yakın arkadaşlarından olan Falih Rıfkı Atay sağlam ve duru Türkçesiyle Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Sanatlı ve süslü cümlelere yer vermeyen Falih Rıfkı Atay’ın Zeytindağı adlı hatırası yazıldığı dönemin bakış açısını içermesi bakımından oldukça önemlidir.

Falih Rıfkı Zeytindağı adlı eserinde Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş yılları dahil olmak üzere Cumhuriyet yıllarına doğru bir gezintiye çıkarıyor okuyucuyu. Eser aynı zamanda birinci kişi ağzından yazıldığı için tarihe ışık tutması bakımından da önemlidir. Gelecek kuşakların ders alması bakımından öğüt verici bir kitaptır.

Zeytindağı hatıratında yazar kendisi de dahil olmak üzere Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal’e yer vermiştir. Okuyucuların büyük bir ilgiyle okuyacaklarını düşündüğümüz Zeytindağı eserinin tanıtımına geçiyorum.

Zeytindağı Kitap Tanıtım Metni

Zeytindağı, insanın kanını donduran tarihi bir süreci “bir imparatorluğun çöküşünü” o zamana göre en duru Türkçeyle karşımıza getiriyor. Kitapta Mehmetçiğin Yemen’de, Aden’de kanal’da Gazze’de, Arap çöllerinde nasıl kırıldığını, yenilgiden sonra bir vagon dolusu “mecidiye altınını” bile nasıl bıraktığımızı hayretler içinde okuyacaksınız.

Cemal Paşa’nın emir subayı olarak, o günlerde en yakınında olan Falih Rıfkı Zeytindağı kitabıyla tarihimize bir ibret belgesi bırakırken, her biri destan olabilecek, askerlerin günlükleri ve adeta kumar masasında kaybedilen Ahmetlerin, Mehmetlerin hikayeleri tüylerinizi ürperticek.

Zeytindağı Kitap Detay

Kitap Türü: Çocuk & Gençlik, Çocuk Öykü, Araştırma, Tarih & Siyaset, Tarih, Yakın Türkiye Tarihi, Siyaset & İdeolojiler, Atatürkçülük

Kitap Sayfa: 171

Kitap Kağıt: 2. Hamur

Kitap Basım Yılı: 2012

ISBN: 9789756461075

”Falih Rıfkı’nın son eseri Zeytindağı. Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hadiselerinden birini teşkil etti. Falih Rıfkı’nın bize hatırlattığı devir, Türk milletinin geçirdiği ve geçirebileceği felaket devirlerinin en lacialısı, en dehşetlisi ve ruha en çok bezginlik verenidir. Eğer, muharririn keskin ve yüksek zekası bu devir üstüne berrak bir aydınlık gibi aksetmemiş olsaydı, biz ona doğru başımızı çevirip tekrar bakmak arzu ve cesaretini kendimizde bulamayacaktık.”

-Yakup Kadri Karaosmanoğlu-

Son Yazılar
Bir cevap bırakın